Відмінності між версіями «Сковорода Григорій Савич»

*Довго сам учись, коли хочеш учити iнших. В усiх науках та мистецтвах плодом є правильна практика.
*Глупiсть тисячi нерозумних живописцiв не може примусити нас зневажати живописне мистецтво, а научає, що ця наука многотрудна, i тiльки дехто з величезної кiлькостi любителiв її осягає.
*Роби те, до чого народжений, будь справедпивийсправедливий і миролюбний громадянин, i досить iз тебе.
*Найкраща помилка та, якої допускаються у навчаннi.
*На звивистих шляхах, по горбах i через глибокi рови мчить недосвiдчений вершник, якщо вiн погано править конем.
121

редагування