Відмінності між версіями «Комунізм»

647 байтів додано ,  8 років тому
оформлення
(оформлення)
{{Wiktionary|комунізм}}
[[Файл:Marx Engels Lenin.svg|праворуч|міні|175пкс]]
'''Комунізм''' (від лат. ''communis''  — «спільний», «загальний»)  — політична ідеологія, що ґрунтується на ідеї спільного майна, загальної рівності у безкласовому суспільстві, де відсутня експлуатація людини людиною та панує рівність усіх людей у комуні.
 
* Тлумачний словник [[Володимир Даль|В. Даля]] (1881):
{{text2|«Комунізм - політичне вчення про рівність станів, спільність володінь, і про права кожного на чуже майно» <ref>''Толковый словарь живаго великорускаго языка'' Владиміра Даля. — Второе изданіе. СПб, 1881, Том II, стр. 149, статья «Комуникація».</ref>{{oq|ru|Комунизмъ, политическое ученіе о равенствѣ состояній, общности владѣній, и о правахъ каждаго на чужое имущество.}}}}
 
* Філософський словник [[Фрідріх Арнольд Брокгауз|Брокгауза]] і Єфрона (1911):
{{text2|«Комунізм - вчення, що відкидає приватну власність в ім'я людського блага. Усе зло в суспільних і державних відносинах виникає через нерівномірний розподіл блага. Щоб усунути це зло, комунізм радить зберегти права власності лише за державою, а не за приватними особами<ref>Брокгауз-Ефрон. ''Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории философии'' под редакциею Э. Л.&nbsp;Радлова. С.-Петербург, 1911, стр. 131.</ref> {{oq|ru|Коммунизм — учение, отвергающее частную собственность во имя людского блага. Всё зло в общественных и государственных отношениях проистекает из неравномерного распределения блага. Чтобы устранить это зло, коммунизм советует сохранить права собственности лишь за государством, а не за частными лицами.}}}}
* ''Настільна книга для священно-церковно-служителів'' (1913):
{{text2|«Комунізм проповідує примусові відносини майна, заперечуючи всі види приватної власності. Поширюючи принцип колективізму, тобто спільності, не тільки на виробництво й розподіл, але й на саме користування зроблених продуктів, або на їхнє споживання, і підкоряючи все це суспільному контролю, комунізм тим самим знищує індивідуальну волю навіть у дріб'язках повсякденного життя.<…> Проповідувані комунізмом відносини майна веде до повалення всякого правосуддя і до повного руйнування добробуту й порядку сімейного й суспільного»<ref>С. В.&nbsp;Булгаков. ''Настольная книга для священно-церковно-служителей''. Киев, 1913, стр. 1690.</ref>
{{oq|ru|«Коммунизм проповедует принудительное обобщение имуществ, отрицая все виды частной собственности. Распространяя принцип коллективизма, то есть общности, не только на производство и распределение, но и на самое пользование произведёнными продуктами, или на их потребление, и подчиняя всё это общественному контролю, коммунизм тем самым уничтожает индивидуальную свободу даже в мелочах обыденной жизни. <…> Проповедуемое коммунизмом общение имуществ ведёт к ниспровержению всякого [[Правосудие|правосудия]] и к совершенному разрушению благосостояния и порядка семейного и общественного.»}}}}
 
* [[Ленін|В. І. Ленін]] (1919):
{{text2|«Комунізм є вищим щаблем розвитку соціалізму, коли люди працюють зі свідомості необхідності працювати на загальну користь»<ref>В.И. Ленин. ''Речь на I съезде земледельческих коммун'' (ПСС, т. 39, стр. 380.)</ref> {{oq|ru|«Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда люди работают из сознания необходимости работать на общую пользу».}}}}
 
* ''Философський словник.'' під ред. І. Т. Фролова (1987):
{{text2|«Комунізм - це суспільно-економічна формація, особливості якої визначаються суспільною власністю на засоби виробництва, що відповідає високорозвиненим суспільним продуктивним силам; вища фаза комуністичної формації (повний комунізм), кінцева мета комуністичного руху»<ref>''Философский словарь.'' под ред. И. Т.&nbsp;Фролова, М.: Издательство политической литературы, 1987, стр. 206.</ref> {{oq|ru|коммунизм есть «общественно-экономическая формация, особенности которой определяются общественной собственностью на средства производства, соответствующей высокоразвитым общественным производительным силам; высшая фаза коммунистической формации (полный коммунизм), конечная цель коммунистического движения».}}}}
 
* ''Словник Merriam-Webster'', 2009 (одне із значень):
{{text2|«Тоталітарна система правління, в якій єдина авторитарна політична партія контролює засоби виробництва, що знаходяться у державній власності».<ref>[http://www.m-w.com/dictionary/communism ''communism''] Словник ''Merriam-Webster Online Dictionary''{{ref-en}}.</ref>{{oq|en|a totalitarian system of government in which a single authoritarian party controls state-owned means of production}}}}
 
* Словник "Historia" (Польща, 2009)
{{text2|«революційна ідеологія робітничого класу, що проголошує програму повного знищення приватної власності, повалення капіталізму, створення безкласового суспільства. Також тоталітарний устрій, що спирається на терор комуністичної партії, а в господарстві - на центральне планування і ліквідацію приватної власності» <ref>[http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_historyczny/88174-komunizm.html "komunizm"]// Justyna Piekarczyk Gałkowska, Piotr Czerwiński. [http://www.greg.pl/slowniki/?view=desc&bookID=SKHI&secID=SL02 Słownik "Historia"]</ref>{{oq|pl|rewolucyjna ideologia klasy robotniczej głosząca program całkowitego zniesienia prywatnej własności, obalenia kapitalizmu, zbudowania społeczeństwa bezklasowego. Także ustrój totalitarny oparty na terrorze partii komunistycznej, a w gospodarce kierujący się centralnym planowaniem i likwidacją własności prywatnej.}}}}
* [[Віктор Ющенко]] (19.11.2008):
{{text2|Мій народ сьогодні нікого не звинувачує. Ми не звинувачуємо будь-яку державу, ми звинувачуємо комуністичний режим, якого, на щастя, сьогодні вже немає. Все, що робила тоді Комуністична партія, було направлено на знищення нашої нації.<ref>[http://www.unian.net/ukr/news/news-285303.html Ющенко «крок за кроком завжди буде стукати в кожні двері» (УНІАН)]</ref>}}
* ''Експорт революції — це імпорт усього іншого''. ([[Геннадій Малкін]])<ref>''Душенко К. В.'' Большая книга афоризмов. Изд. 5-е, исправленное. - Москва: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — С. 695</ref>
 
== Цитати ==
{{Q
| Цитата = Комунізм — політичне вчення про рівність станів, спільність володінь, і про права кожного на чуже майно.
| Автор =
* | Коментар = Тлумачний словник [[Володимир Даль|В. Даля]] (1881):
| Оригінал = Комунизмъ, политическое ученіе о равенствѣ состояній, общности владѣній, и о правахъ каждаго на чужое имущество.<ref>''Толковый словарь живаго великорускаго языка'' Владиміра Даля. — Второе изданіе. СПб, 1881, Том II, стр. 149, статья «Комуникація».</ref>
}}
{{Q
| Цитата = Комунізм — вчення, що відкидає приватну власність в ім'я людського блага. Усе зло в суспільних і державних відносинах виникає через нерівномірний розподіл блага. Щоб усунути це зло, комунізм радить зберегти права власності лише за державою, а не за приватними особами.
| Автор =
* | Коментар = Філософський словник [[Фрідріх Арнольд Брокгауз|Брокгауза]] і Єфрона (1911):
| Оригінал = Коммунизм — учение, отвергающее частную собственность во имя людского блага. Всё зло в общественных и государственных отношениях проистекает из неравномерного распределения блага. Чтобы устранить это зло, коммунизм советует сохранить права собственности лишь за государством, а не за частными лицами.<ref>Брокгауз-Ефрон. ''Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории философии'' под редакциею Э. Л.&nbsp;Радлова. С.-Петербург, 1911, стр. 131.</ref>
}}
{{Q
{{text2 |« Цитата = Комунізм проповідує примусові відносини майна, заперечуючи всі види приватної власності. Поширюючи принцип колективізму, тобто спільності, не тільки на виробництво й розподіл, але й на саме користування зроблених продуктів, або на їхнє споживання, і підкоряючи все це суспільному контролю, комунізм тим самим знищує індивідуальну волю навіть у дріб'язках повсякденного життя.<…> Проповідувані комунізмом відносини майна веде до повалення всякого правосуддя і до повного руйнування добробуту й порядку сімейного й суспільного»<ref>С. В.&nbsp;Булгаков. ''Настольная книга для священно-церковно-служителей''. Киев, 1913, стр. 1690.</ref>
| Автор =
* | Коментар = ''Настільна книга для священно-церковно-служителів'' (1913):
{{oq |ru|« Оригінал = Коммунизм проповедует принудительное обобщение имуществ, отрицая все виды частной собственности. Распространяя принцип коллективизма, то есть общности, не только на производство и распределение, но и на самое пользование произведёнными продуктами, или на их потребление, и подчиняя всё это общественному контролю, коммунизм тем самым уничтожает индивидуальную свободу даже в мелочах обыденной жизни. <…> Проповедуемое коммунизмом общение имуществ ведёт к ниспровержению всякого [[Правосудие|правосудия]] и к совершенному разрушению благосостояния и порядка семейного и общественного.»}}}}<ref>С. В.&nbsp;Булгаков. ''Настольная книга для священно-церковно-служителей''. Киев, 1913, стр. 1690.</ref>
}}
{{Q
| Цитата = Комунізм є вищим щаблем розвитку соціалізму, коли люди працюють зі свідомості необхідності працювати на загальну користь.
* | Автор = [[Ленін|В. І. Володимир Ленін]] (1919):
| Коментар =
| Оригінал = Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда люди работают из сознания необходимости работать на общую пользу.<ref>В.И. Ленин. ''Речь на I съезде земледельческих коммун'' (ПСС, т. 39, стр. 380.)</ref>
}}
{{Q
{{text2 |« Цитата = Тоталітарна система правління, в якій єдина авторитарна політична партія контролює засоби виробництва, що знаходяться у державній власності».<ref>[http://www.m-w.com/dictionary/communism ''communism''] Словник ''Merriam-Webster Online Dictionary''{{ref-en}}.</ref>{{oq|en|a totalitarian system of government in which a single authoritarian party controls state-owned means of production}}}}
| Автор =
* | Коментар = ''Словник Merriam-Webster'', 2009 (одне із значень):
| Оригінал = A totalitarian system of government in which a single authoritarian party controls state-owned means of production.<ref>[http://www.m-w.com/dictionary/communism ''communism''] Словник ''Merriam-Webster Online Dictionary''{{ref-en}}.</ref>
}}
{{Q
| Цитата = Комунізм — це суспільно-економічна формація, особливості якої визначаються суспільною власністю на засоби виробництва, що відповідає високорозвиненим суспільним продуктивним силам; вища фаза комуністичної формації (повний комунізм), кінцева мета комуністичного руху.
| Автор =
* | Коментар = ''ФилософськийФілософський словник.'' під ред. І.  Т.  Фролова (1987):
| Оригінал = Коммунизм есть «общественно-экономическая формация, особенности которой определяются общественной собственностью на средства производства, соответствующей высокоразвитым общественным производительным силам; высшая фаза коммунистической формации (полный коммунизм), конечная цель коммунистического движения.<ref>''Философский словарь.'' под ред. И. Т.&nbsp;Фролова, М.: Издательство политической литературы, 1987, стр. 206.</ref>
}}
{{Q
{{text2 |«революційна Цитата = Революційна ідеологія робітничого класу, що проголошує програму повного знищення приватної власності, повалення капіталізму, створення безкласового суспільства. Також тоталітарний устрій, що спирається на терор комуністичної партії, а в господарстві - на центральне планування і ліквідацію приватної власності» <ref>[http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_historyczny/88174-komunizm.html "komunizm"]// Justyna Piekarczyk Gałkowska, Piotr Czerwiński. [http://www.greg.pl/slowniki/?view=desc&bookID=SKHI&secID=SL02 Słownik "Historia"]</ref>{{oq|pl|rewolucyjna ideologia klasy robotniczej głosząca program całkowitego zniesienia prywatnej własności, obalenia kapitalizmu, zbudowania społeczeństwa bezklasowego. Także ustrój totalitarny oparty na terrorze partii komunistycznej, a w gospodarce kierujący się centralnym planowaniem i likwidacją własności prywatnej.}}}}
| Автор =
* | Коментар = Словник "«Historia"» (Польща, 2009)
| Оригінал = Rewolucyjna ideologia klasy robotniczej głosząca program całkowitego zniesienia prywatnej własności, obalenia kapitalizmu, zbudowania społeczeństwa bezklasowego. Także ustrój totalitarny oparty na terrorze partii komunistycznej, a w gospodarce kierujący się centralnym planowaniem i likwidacją własności prywatnej.<ref>[http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_historyczny/88174-komunizm.html "komunizm"]// Justyna Piekarczyk Gałkowska, Piotr Czerwiński. [http://www.greg.pl/slowniki/?view=desc&bookID=SKHI&secID=SL02 Słownik "Historia"]</ref>
}}
{{Q
{{text2 | Цитата = Мій народ сьогодні нікого не звинувачує. Ми не звинувачуємо будь-яку державу, ми звинувачуємо комуністичний режим, якого, на щастя, сьогодні вже немає. Все, що робила тоді Комуністична партія, було направлено на знищення нашої нації.<ref>[http://www.unian.net/ukr/news/news-285303.html Ющенко «крок за кроком завжди буде стукати в кожні двері» (УНІАН)]</ref>}}
* | Автор = [[Віктор Ющенко]] (19.11.2008):
| Коментар =
| Оригінал =
}}
{{Q
* | Цитата = ''Експорт революції  — це імпорт усього іншого''. ([[Геннадій Малкін]])<ref>''Душенко К. В.'' Большая книга афоризмов. Изд. 5-е, исправленное. - — Москва: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.  — С. 695</ref>
| Автор = [[Геннадій Малкін]]
| Коментар =
| Оригінал =
}}
{{Q
| Цитата = У Росії і в Дартмурській в'язниці нема [[безробіття]], і з тієї самої причини.
| Автор = Філіп Сноуден, англійський подітик-лейборист (1932)<ref>{{Душенко-2001|45-47}}</ref>}}
 
{{Q
| Цитата = Класовий ворог, це в нас на кожному заводі й у кожній установі ніби штатна посада, яку хтось та повинен займати.
| Автор = [[Підмогильний Валер'ян Петрович|Валер'ян Підмогильний]], «З життя будинку»<ref>''Підмогильний, Валер'ян''. Місто / Передм. та навч.-метод. матеріали О. Лещенко. — К.: Школа, 2008. — С. 6</ref>}}
 
{{Q| Цитата =
* Повстаньте, гнані і голодні
: Робітники усіх країв!
: Як у вулкановій безодні,
: В серцях у нас клекоче гнів!
: Ми всіх катів зітрем на порох…
: Повстань же, військо трударiв!
: Все нам забрав наш лютий ворог,
: Щоб все вернути час наспів.
:::(| Коментар = «Інтернаціонал», переклад [[Вороний Микола Кіндратович|Миколи Вороного]] <ref>[http://www.hymn.ru/internationale-ua.html internationale])</ref>}}
 
== Див. також ==
* [[Нацизм]]
* [[Соціалізм]]
* [[Тоталітаризм]]
* [[Фашизм]]
 
5362

редагування