Вікіцитати:Цитата дня/Вимоги та правила

Вимоги до цитат

ред.

Обов'язкові

ред.

Цитатою дня може бути обрана цитата, яка задовольняє таким обов'язковим вимогам:

  • має бути висловлена значимою особою, або є результатом колективної творчості значимої спільноти осіб;
  • має розкривати якийсь предмет, явище, чи їх сукупність, або їх суттєві та відмінні ознаки, або є нетривіальним оригінальним висловлюванням, яке відображає погляди автора;
  • має бути підтверджена першоджерелом, або авторитетним джерелом (на відповідній сторінці);
  • має бути завершеною (висловлювати цілісну думку);
  • контекст, з якого вона вирвана (напр., розмова персонажів твору, слова автора до і після цього вислову в інтерв'ю і т.п.) НЕ впливає значно на її розуміння;

Цитати, які не відповідають обов'язковим вимогам, або такі, що розпалюють чи заохочують ворожнечу на релігійному, політичному, расовому, національному, гендерному, сексуальному підґрунті, або якимсь іншим чином ображають конкретну особу чи їх групу, не можуть бути вибрані цитатою тижня. Така номінація має бути відхилена (з коротким поясненням) підбивачем підсумку під час підбиття підсумку, або ще в процесі голосування.

Бажані вимоги

ред.

Також бажаним для цитат, номінованих на цитату дня, є:

  • для цитат іншомовного походження, бажане подання також мовою оригіналу;
  • бути короткою, найкраще не більше одного-двох речень чи строф;
  • бути актуальною для тижня: бути цитатою людини, або про людину, що народилася чи померла у цей день, стосуватися історичної події (свята, пам'ятного дня), що відбулася/відбуватиметься у цей день, або якимсь іншим чином, якщо пояснено у номінації, або у голосуванні.

Процес вибору

ред.

Номінація

ред.

Будь-який користувач може номінувати цитату на цитату дня на відповідній сторінці (загальний вигляд назви «Вікіцитати:Цитата дня/ДЕНЬ МІСЯЦЯ» (пояснення див. розділ Публікація)) у відповідному до року розділі. При цьому цитата має задовольняти вищенаведеним вимогам, поміщатися з використанням шаблона ЦД, указанням автора та сторінки основного простору Вікіцитат, де ця цитата розміщена. Бажано також наводити аргументи, чому номінатор вважає цитату актуальною для тижня. Номінувати цитату на вибрану для дня можна у будь-який момент до підбиття підсумку для дня.

Голосування

ред.

Будь-який зареєстрований користувач може підтримати кожну номіновану цитату, або висловитися проти неї, поставивши підпис у відповідному розділі. Разом зі своїм голосом користувач може також коротко його аргументувати. Голоси, де є коментар, але нема підпису, вважаються недійсними.

Підсумок

ред.

Підсумок підводиться не раніше, ніж за 3 дні до кожного дня (аби забезпечити максимальну актуальність та долучення користувачів до голосування). Підбивач підсумку відхиляє неприйнятні номінації (див. вимоги), після чого серед тих, що залишилися, обирає цитату дня.

Цитатою дня обирається цитата серед тих, що задовольняють вимогам і здобули найбільшу підтримку користувачів (із підтримкою не менше 50% серед голосів «За» і «Проти», де голос номінатора автоматично вважається голосом «За»);
за браком номінацій з голосами і підтримкою не менше 50%, цитатою дня може бути обрана цитата із номінації з відсутніми голосами;
підсумок має підбиватися адміністраторами. Однак, якщо за півдоби до початку нового дня підсумок для нього адміністраторами не підбитий, його може підбити будь-який користувач, внесок якого становить не менше 100 редагувань і не менше 10 створених статей в основному просторі на початок дня, який передує тому, для якого підбивається підсумок. Такий підсумок може бути перепідбитий адміністратором не пізніше, ніж за 5 годин до завершення дня, для якого обирається цитата.

Публікація

ред.

Обрана для дня цитата має бути опублікована на відповідній сторінці простору шаблон із загальним виглядом назви «Шаблон:Цитата дня/ДЕНЬ МІСЯЦЯ РОКУ» (ДЕНЬ МІСЯЦЯ РОКУ - дата, для якої обирається цитата (див. також Магічні слова часу)) за допомогою шаблона ЦД.