Громов Юрій Йосипович

Юрій Йосипович Громов (1933—2010) — радянський і російський хореограф.

Громов Юрій Йосипович
Стаття у Вікіпедії


  •  

У танці, завдяки своєрідній та складній техніці цього виду мистецтва, розкривається внутрішній світ людини, її лірико-романтичні стосунки, героїчні вчинки, відбивається національна, стильова й історична приналежність.

 

В танце, благодаря своеобразной и сложной технике этого вида искусства, раскрывается внутренний мир человека, его лирико-романтические отношения, героические поступки, отражается национальная, стилевая и историческая принадлежность.[1]

  •  

Під час постановки треба враховувати не лише переваги виконавця, а й недоліки. Треба підходити до них з цією міркою та творити під них. Тоді все буде добре.

 

При постановке надо учитывать не только достоинства исполнителя, но и его недостатки. Надо подходить к ним с этой меркой и сочинять под них. Тогда все будет хорошо.[2]

  •  

Це звання зараз отримують такі люди, що серед них не хочеться опинитись. (про звання «народний артист Росії»)

 

Это звание сейчас получают такие люди, что в их ряду не хочется оказаться.[3]

Примітки ред.