Відмінності між версіями «Війна на сході України»

нема опису редагування
(оформлення)
| Коментар =
| Оригінал = }}
 
{{Q
| Цитата = Цю війну розпочато не 24 серпня 2014, коли батальйонно-тактичні групи регулярних російських військ перетнули міжнародно визнаний російсько-український кордон і вдерлися на територію України. її розпочато не в ніч проти 7 квітня 2014, коли диверсійні групи спецпризначення ГРУ почали захоплення адміністративних будівель у містах Східного Донбасу. Її розпочато не в ніч проти 27 лютого 2014, коли група російського спецпризначення захопила будівлю Верховної Ради в Сімферополі.
 
Путінська війна проти України, яка з кожним днем ризикує перетворитися в набагато масштабнішу війну в Європі та світі, розпочалась 27 липня 2013. Цього дня Володимир Путін оголосив про де-факто початок війни проти України, виступивши в Києві на конференції «Православно-слов'янські цінності — основа цивілізаційного вибору України». У цій промові він уперше публічно назвав російську, українську і білоруський народи «єдиним народом» і оприлюднив мета того, що він скромно назвав «майбутньою роботою», — об'єднання Росії та України в рамках однієї держави.
 
У тому самому виступі разом із формулюванням стратегічної мети війни Путін зробив прямий випад проти суверенної України, що виключає будь-яку двозначність, де-факто відмовивши Україні в існуванні її державності. Путін застосував стосовно назви сусідньої країни (Україна) не прийменник «в», який традиційно використовують у російській мові стосовно незалежних держав, а прийменник «на». На перший погляд, така заміна у використанні прийменників — з «в» на «на» — може здатися незначною деталлю, що не заслуговує на спеціальну увагу. Однак це не так. В. Путін винятково серйозно ставиться до такого роду «деталей». Протягом усього часу свого знаходження на вищих державних постах в Росії (до 27 липня 2013) Путін у своїх офіційних промовах використовував виключно правильну граматичну форму російської мови — «в Україні». […] Відтоді — з вечора 27 липня 2013 року — Путін з назвою держави «Україна» використовує лише неправильну граматичну форму «на Україні».<ref>{{Cite web
| url = http://aillarionov.livejournal.com/787587.html
| title = Когда была начата и когда будет закончена эта война?
| author = Андрей Илларионов
| accessdate = 2015-02-13
| archiveurl = http://www.webcitation.org/6WJ6SOzeZ
| archivedate = 2015-02-13
}}</ref>
| Автор = [[Ілларіонов Андрій Миколайович|Андрій Ілларіонов]], 11 лютого 2015
| Коментар =
| Оригінал = Эта война была начата не 24 августа 2014 г., когда батальонно-тактические группы регулярных российских войск пересекли международно признанную российско-украинскую границу и вторглись на территорию Украины. Она была начата не в ночь с 6 на 7 апреля 2014 г., когда диверсионные группы спецназа ГРУ начали захваты административных зданий в городах Восточного Донбасса. Она была начата не в ночь с 26 на 27 февраля 2014 г., когда группа российского спецназа захватила здание Верховной Рады в Симферополе.
 
Путинская война против Украины, с каждым днем рискующая превратиться в гораздо более масштабную войну в Европе и мире, была начата 27 июля 2013 года В этот день Владимир Путин объявил о де-факто начале войны против Украины, выступив в Киеве на конференции «Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины». В этой речи он впервые публично назвал русский, украинский и белорусский народы единым народом и обнародовал цель того, что он скромно назвал предстоящей работой, – объединение России и Украины в рамках одного государства.
 
В том же выступлении наряду с формулировкой стратегической цели войны Путин сделал прямой, исключающий любую двусмысленность, выпад против суверенной Украины, де-факто отказав ей в наличии у нее государственности. Путин применил по отношению к названию соседней страны (Украина) не предлог «в», традиционно используемый в русском языке по отношению к независимым государствам, а предлог «на»… На первый взгляд, такая замена в использовании предлогов – с «в» на «на» – может показаться незначительной деталью, не заслуживающей специального внимания. Однако это не так. В.Путин исключительно серьезно относится к такого рода «деталям». В течение всего времени своего нахождения на высших государственных постах в России (до 27 июля 2013 г.) Путин в своей официальной речи использовал исключительно правильную грамматическую форму русского языа – «в Украине». […] С тех пор — с вечера 27 июля 2013 года — Путин с названием государства «Украина» использует лишь неверную грамматическую форму «на Украине».}}
 
== Див. також ==