Фрунзе Михайло Васильович

Михайло Васильович Фрунзе (рос. Михаил Васильевич Фрунзе, 1885 — 1925) — радянський військовик, революціонер, військовий теоретик, один із воєначальників Червоної Армії під час Громадянської війни.

Михайло Васильович Фрунзе
Стаття у Вікіпедії
Медіафайли у Вікісховищі


  •  

Багато з наших товаришів, і, я думаю, особливо ті, які побували на фронтах громадянської війни, очевидно, живуть настроями, створеними епохою нашої громадянської війни. Я стверджую, що ці настрої дуже небезпечні, оскільки війна, що буде в майбутньому, буде не подібна на громадянську війну. Звичайно, вона носитиме характер класової громадянської війни, в тому сенсі, що матимемо на стороні противника білогвардійців, і навпаки — матимемо союзників у таборі наших ворогів. Але за технікою, за методами ведення її це не буде війна, схожа на нашу громадянську війну. Ми матимемо справу з прекрасною армією, озброєною всіма найновішими технічними вдосконаленнями, і якщо ми в нашій армії не матимемо цих удосконалень, то перспективи можуть виявитись для нас дуже й дуже несприятливими. Це слід врахувати, коли ми вирішуватимемо питання про загальну підготовку країни до оборони.[1]

 

Многие из наших товарищей, и, я думаю, особенно те, которые побывали на фронтах гражданской войны, вероятно, живут настроениями, созданными эпохой нашей гражданской войны. Я утверждаю, что эти настроения очень опасны, так как война, которая будет в дальнейшем, будет не похожа на гражданскую войну. Конечно, она будет носить характер классовой гражданской войны, в том смысле, что будем на стороне противника иметь белогвардейцев, и наоборот — будем иметь союзников в лагере наших врагов. Но по технике, по методам ведения ее это не будет война, похожая на нашу гражданскую войну. Мы будем иметь дело с великолепной армией, вооруженной всеми новейшими техническими усовершенствованиями, и если мы в нашей армии не будем иметь этих усовершенствований, то перспективы могут оказаться для нас весьма и весьма неблагоприятными. Это следует учесть, когда мы будем решать вопрос об общей подготовке страны к обороне. [1]

  Фрунзе М. В. Собрание сочинений: В 3 т. М.—Л., 1929. Т. 1. С. 211
  •  

Без найретельнішої організації тилу, яка ґрунтувалася б на точних математичних розрахунках, без налагодження правильного постачання фронту всім тим, що йому необхідно для ведення воєнних операцій, без найточнішого урахування перевезень, що забезпечують тилове постачання, без організації евакуаційної справи неможливе ніяке скільки-небудь правильне, розумне ведення великих воєнних операцій.[2]

 

Без самой тщательной, основанной на точных математических расчетах, организации тыла, без налаживания правильного питания фронта всем тем, что ему необходимо для ведения военных операций, без самого точного учета перевозок, обеспечивающих тыловое снабжение, без организации эвакуационного дела немыслимо никакое сколько-нибудь правильное, разумное ведение больших военных операций. [2]

  Фрунзе М. В. Избранные произведения. М., 1950. С. 306

Примітки

ред.
  1. Жуков Г. К. Спогади і роздуми: У 2 т. Т. 1.— 2-е вид., доп.— К. : Політвидав України, 1990.— С. 126
  2. Жуков Г. К. Спогади і роздуми: У 2 т. Т. 2.— 2-е вид., доп.— К. : Політвидав України, 1990.— С. 185