Біблеїзми

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Біблеї́зм — усталений, або крилатий вираз, що походить із Біблії.

Вікіпедія
Вікіпедія
Дивіться у Вікіпедії:

Подано біблеїзм, його значення та місце в Біблії, звідки походить вираз.

 • альфа та омега — початок і кінець; усе (Одкровення 1:8)
 • блаженні вбогі духом (Матея 5:3)
 • блудний син — людина, що кається у своїх неправильних діях (Луки 15:11-32)
 • Бог (мені) свідок — використовують, щоб когось запевнити або присягнути, що все сказане - правда (Буття 31:50)
 • Бог дав, Бог (і) взяв (Йов 1:21)
 • будувати на піску — обґрунтовувати чи будувати щось на нестійкому фундаменті (Матея 7:26)
 • Вавилонське стовпотворіння (Буття 11)
 • вилити свій гнів на когось (Одкровення 26:1)
 • виноградник Навуфея — предмет заздрощів (3 Царів 21:2)
 • Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи (Марка 2:27)

Джерела

ред.
 • Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. – Москва, 1955. – 668 с.
 • Гак В. Г. Особенности библейских фразеологизмов в русском языке (в сопоставлении с французкими библеизмами) // Вопросы языкознания. – 1997. – № 5. – С. 55-65.
 • Коваль А. П. Слово про слово. – Київ: Радянська школа, 1986. – 384 с.
 • Коваль А. П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. – Київ: Либідь, 2001. – 312 с.
 • Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь/Лит. ред. М. Д. Литвинова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Русский язык, 1984 – 944 с.
 • Святе Письмо. – Вид-во Українського Біблійного Товариства, 1994. – XVII, 352 с.
 • Серов В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. – Москва: Локид-Пресс, 2005. – 880 с.
 • Godyń J. Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, Warszawa, Rytm, 2006. – 212 s.
 • Koziara S. Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków, Wyd-wo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. – 344 s.
 • http://translationjournal.net/journal//36quota.htm - English-German-Russian phrases & proverbs of biblical origin by Ihar Maslenikau