Мислення

психічний процес перетворення фактів, інформації, емоцій тощо на цілісне й упорядковане знання

Ми́слення — процес опосередкованого й узагальненого відображення у мозку людини предметів об'єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відношеннях.

Вікіпедія
Вікіпедія
Дивіться у Вікіпедії:
Скульптура «Мислитель» (Оґюст Роден, 1888)
 •  

Логіка є анатомія мислення.[1]

  Джон Локк
 •  

Людина така, яке в неї мислення.[2]

  Лев Силенко
 •  

Свобода мислення є невід'ємним правом кожного.[3]

  Ернест Ренан
 •  

Насправді ж думати дуже неприємно. І у нас є багато біологічних механізмів, які не дають над чимось дуже сильно замислюватися.[4]

  Марина В'язовська
 •  

Філософське мислення, та й зрештою мислення взагалі, розгортається між однозначною строгістю поняття та багатозначною глибиною метафори. Остаточне очищення думки від метафор означало би її загибель у сухості порожніх понять, позбавлених будь-якого зв'язку з тим, що вони мали б позначати, та з іншими поняттями, адже такі зв'язки завжди мають почасти метафоричний характер. Суцільна ж метафоризація мислення призвела би до анархічного безладу, нескінченної зміни значень, що унеможливлює думку як таку. Натомість у справжньому мисленні ми завжди оперуємо мовними одиницями, які водночас тяжіють до однозначності понять і до багатозначності метафор. Отже, поняттєва строгість і метафоричне багатство - це не сталі характеристики, а радше тенденції мислення, що суперечать одна одній, але водночас одна одну доповнюють.[5]

  — Вахтанґ Кебуладзе, «Феноменологія досвіду» (2011)
 •  

Мислення в просвітницькому сенсі — це діяльність із встановлення одноманітного наукового ладу і виведення фактичного знання з принципів, як би ті не тлумачились: як довільно встановлені аксіоми, як вроджені ідеї чи крайні абстракції[6]. — «Діялектика Просвітництва»

  — Макс Горкгаймер і Теодор Адорно

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. Душенко К. В. Большая книга афоризмов. Изд. 5-е, исправлен­ное. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.— С. 394
 2. Українська афористика Х-ХХ ст. Під загальною редакцією Івана Драча та Володимира Черняка. — Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2001
 3. Большая книга афоризмов / сост. А. П. Кондрашов, И. И. Комарова. — Москва: РИПОЛ классик, 2008. — С. 1070.
 4. Марина Качура. «Освіта — як ніби чистити зуби, не можна начиститися на місяць вперед» // Nauka.ua, 5 липня 2022.
 5. Кебуладзе В. І. Феноменологія досвіду: [монографія] / Вахтанґ Кебуладзе. – К.: Дух і літера, 2011. – С. 64.
 6. Крюґер, 2018, с. 73

Джерела

ред.