Анна Гродзька

польська політична діячка, трансгендер

Анна Гродзькапольська громадсько-політична активістка, перша відкрито трансгендерна жінка в польському парламенті.

Анна Гродзька
Стаття у Вікіпедії
Медіафайли у Вікісховищі

ЦитатиРедагувати

 •  

Цю війну неможливо виграти військовим шляхом. Постачання зброї та військ лише підігріває цей конфлікт[1]заява проти військової підтримки США України

 

Tej wojny nie da się wygrać militarnie. Dostarczanie broni i wojska, to tylko podgrzewanie tego konfliktu.

 •  

Я прихильниця спільної конституції Європейського Союзу, але такої, яка керується не ринком, а людьми, інтересами громадян, а не корпорацій.[2]

 

Jestem zwolenniczką wspólnej konstytucji Unii Europejskiej, ale takiej, w której nie rządzi rynek, tylko ludzie, interesy obywateli, a nie korporacji.

 •  

Я хотіла б мати проект про громадянські союзи – для гомосексуалів і гетеросексуалів – серйозну альтернативу шлюбу. До закону про гендерну корекцію, щоб врегулювати це питання на європейському рівні. За створення біоетичного законодавства, в тому числі про екстракорпоральне запліднення, фінансоване з державного бюджету. А також лібералізувати законодавство про аборти. Я також хочу прагнути до того, щоб мікросоціальна політика враховувала питання рівності.[3]

 

Chciałabym doprowadzić do uchwalenia projektu o związkach partnerskich – dla osób homo – i heteroseksualnych – które byłyby poważną alternatywą wobec małżeństwa. Do ustawy o korekcji płci, żeby uregulować tę sprawę na poziomie europejskim. Do powstania prawa bioetycznego, w tym zapłodnienia in vitro finansowanego z budżetu państwa. A także do liberalizacji prawa aborcyjnego. Chcę też zabiegać, by polityka mikrospołeczna uwzględniała kwestie równościowe.

 •  

Вся ця машина ліберального управління створює ситуацію, в якій зростає соціальний бунт.[4]

 

Cała ta machina liberalnego sposobu gospodarowania tworzy sytuację, w której bunt społeczny narasta.

 •  

Я балотувався до Сейму, щоб познайомити людей із трансгендерністю. [5]

 

Kandydowałam do Sejmu po to, by oswajać ludzi z transpłciowością.

 •  

Ми маємо ситуацію, коли найбідніші несуть найбільші соціальні витрати. На сьогодні я б радикально збільшив неоподатковувану суму.[4]

 

Mamy sytuację taką, że największe koszty społeczne ponoszą najbiedniejsi. Na dzień dzisiejszy podniosłabym radykalnie kwotę wolną od podatku.

 •  

Не існує такого поняття, як вільний ринок. Бо що означає вільний ринок? Це, звичайно, не означає вільної конкуренції, тому що вона створює суворо ієрархічну економічну структуру, в якій більший поїдає меншого, менший — меншого, а внизу знаходяться польські підприємці та польські робітники, яких експлуатують.[4]

 

Nie ma czegoś takiego jak wolny rynek. Bo co to znaczy wolny rynek? Na pewno nie oznacza on wolnej konkurencji, dlatego że tworzy ściśle hierarchiczną strukturę gospodarczą, w której większy zjada mniejszego, mniejszy mniejszego, a na dole są polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy, którzy są eksploatowani.

 •  

Сьогодні немає нічого важливішого, ніж вихід Польщі з кола неоліберальних економічних догм. Невід'ємною рисою цієї ідеології є зростання нерівності в суспільстві...[6]

 

Nie ma dziś rzeczy ważniejszej niż wyrwanie Polski z kręgu neoliberalnych dogmatów gospodarczych. Immanentną cechą tej ideologii jest wzrost nierówności w społeczeństwie

 •  

стать — це не гени, статеві органи чи фенотип людини. Гендер у нас в голові, в душі, в серці.[7]

 

płcią nie są geny, genitalia ani ludzki fenotyp. Płeć mamy w głowie, w duszy, w sercu.

 •  

У Польщі зростає розшарування, стає все більше людей, які отримують гроші за роботу, яка не дозволяє їм утримувати сім’ю[4]

 

W Polsce narasta rozwarstwienie, jest coraz więcej ludzi, którzy za pracę dostają pieniądze, które nie pozwalają utrzymać rodziny.

 •  

Права людини є невід’ємною європейською та світовою цінністю. Ми можемо експортувати це в інші країни, культури та континенти, хоча б тільки мирним шляхом. Я категорично не погоджуюся передавати європейські цінності, такі як гендерна рівність чи соціальна справедливість, шляхом війни, колонізації чи економічної експлуатації.[2]

 

Prawa człowieka są niezbywalną wartością cywilizacyjną, europejską i światową. To możemy eksportować do innych krajów, kultur i kontynentów, byle metodą pokojową. Absolutnie nie ma mojej zgody na przynoszenie wartości europejskich, takich jak równość płci czy społeczna sprawiedliwość, metodą wojny, kolonizacji albo ekonomicznego wyzysku.

 •  

Ми можемо думати про спільну валюту, але лише за умови створення спільної соціальної політики, сприятливої ​​для широких верств населення, а не в ситуації, коли єдиними виграшами від запровадження євро, наприклад у Польщі, будуть корпорації.[2]

 

Możemy myśleć o wspólnej walucie, ale tylko pod warunkiem ustalenia wspólnej, sprzyjającej ogółowi ludności, polityki społecznej, a nie w sytuacji, gdy jedynymi wygranymi wprowadzenia euro np w Polsce byłyby korporacje.

Про Анну ГродзькуРедагувати

 •  

Як соціальної проблеми це питання не існує, воно стосується менше мільйона громадян. Це скоріше невелика серія окремих, трагічних випадків, що вимагають такту, співчуття і культури. У Сеймі з пані Гродською поводитимуться як з диваком та іграшкою, а ЗМІ матимуть з неї поживу. Я не ставлюся до цієї жінки як до дивака. Усе вказує на те, що він добра та доброзичлива людина.[8]

 

Jako problem społeczny ta kwestia nie istnieje, dotyczy mniej niż milipromila obywateli/obywatelek. To raczej nieliczna seria jednostkowych, tragicznych, wymagających taktu, współczucia i kultury przypadków. Pani Grodzka w Sejmie będzie traktowana jak dziwadełko i zabawka, a media będą miały z niej pożywkę. Ja tej pani nie traktuję jak dziwadełko. Wszystko wskazuje na to, że jest to dobra i pełna zacnych intencji osoba.

  — Людвік Дорн
 •  

Коли я бачу хлопця поруч, як я можу назвати це "пані". В одному радіоефірі ми були разом і він довів, що він жінка. Ну яка пані, ну боксерська морда.[9]

 

Jak ja widzę faceta obok siebie, to jak mogę się zwracać „proszę pani”. W jednej audycji w radiu byliśmy razem i on udowadniał, że jest kobietą. No jaka pani, no twarz boksera.

  Кристина Павлович
 •  

Справа не в тому, що коли чоловік їсть гормони, він жінка. Вирішальним тут є генетичний код. Здайте мені аналіз крові, зробимо. Жодна операція цього не змінить.[9]

 

To nie jest tak, że jak się człowiek nażre hormonów, to jest kobietą. Kod genetyczny tu decyduje. Daj pan badanie krwi, zrobimy. Tego nie zmieni żadna operacja.

  Кристина Павлович

ПриміткиРедагувати

 1. Nowicka i Grodzka przeciwne militarnemu wsparciu Ukrainy przez USA, tvp. info, 8 marca 2015.
 2. а б в Źródło: rozmowa Ewy Majewskiej, Anna Grodzka: Solidarność słabych i najważniejszych, codziennikfeministyczny.pl, 21 lutego 2015.
 3. rozmowa Ewy Siedleckiej, Jedyna transpłciowa parlamentarzystka na świecie, wyborcza.pl, 11 października 2011.
 4. а б в г Polityka przy kawie, TVP1, 26 lutego 2015.
 5. Dwie kobiety, z czego jedna nienaturalna, tvp. info, 11 października 2011.
 6. rozmowa Jakuba Dymka, Grodzka: Społeczeństwo, głupcze!, krytykapolityczna.pl, 10 lipca 2014.
 7. rozmowa Renaty Grochal, Grodzka: Robię swoje, wyborcza.pl, 4 lutego 2013.
 8. onet.pl, 14 października 2011
 9. а б rp.pl, 29 stycznia 2013