Хі́мія або Хемія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Пробірки з хімічними речовинами в штативі.

Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їх складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їх одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

Цитати

ред.
  •  

Хімія займається речовиною, а не тілами. — "Основы химии" ("Основи хімії")

 

Химия занимается веществом, а не телами[1].

  Дмитро Менделєєв
  •  

Хімія як наука не тільки описова, а й фізична, займається не тільки вивченням і порівнянням форм і властивостей хімічних видів, не лише будує їх систему, а й визначає закони тих хімічних змін, яким піддається речовина. Вона поєднує в собі, так би мовити, фізіологію і анатомію мертвих тіл. — "Органическая химия" ("Органічна хімія")

 

Химия, как наука не только описательная, но и физическая, занимается не только изучением и сравнением форм и свойств химических видов, не только строит их систему, но и определяет законы тех химических изменений, каким подвергается вещество. Она соединяет в себе, так сказать, физиологию и анатомию мертвых тел[1].

  Дмитро Менделєєв
  •  

Усе вчення хімії полягає у вченні про властивості елементів — мета і завдання — перетворити один в інший — це буде далі.

 

Все учение химии состоит в учении о свойствах элементов — цель и задача — превратить один в другой — это будет дальше[1].

  Дмитро Менделєєв
  •  

Хімія і фізика швидко розвинулися, бо стали володіти не одним способом спостереження, а й досвідом, і, переставши бути лише пасивно-діючими спостерігачами, починали самі викликати явища.

 

Химия и физика быстро развились, потому что стали владеть не одним способом наблюдения, но и опытом, и, перестав быть лишь страдательно-действующими наблюдателями, начинали сами вызывать явления[1].

  Дмитро Менделєєв
  •  

Я дуже добре пам'ятаю уроки хімії в школі. Мені здавалося, що це — найнудніший предмет. Сьогодні я знаю, що це зовсім не так, але тоді[1]...

  Магатма Ганді
  •  

Хто не розуміє нічого, крім хімії, той і її розуміє недостатньо[1].

  Георг Крістоф Ліхтенберг
  •  

Не можна не дивуватися, озираючись назад, який величезний крок зробила органічна хімія за час свого існування. Незрівнянно більше, проте, належить їй попереду.

 

Нельзя не удивляться, оглядываясь назад, какой огромный шаг сделала органическая химия за время своего существования. Несравненно больше, однако, предстоит ей впереди[1].

  — Бутлеров Олександр Михайлович
  •  

Хіміки — це ті, хто насправді розуміє світ[1].

  Лайнус Полінг
  •  

Широко простягає хімія руки свої у справи людські. Хоч куди подивимося, куди не оглянемося — скрізь перед очима нашими успіхи її застосування...

 

Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие. Куда не посмотрим , куда не оглянемся – везде перед очами нашими успехи её применения[2]...

  Михайло Ломоносов
  • Хімія і контрреволюція не виключають одна одну. (В.І.Ленін)

Примітки

ред.